O SubBioLab-u

Skupina za speleobiologijo Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (SubBioLab).

V skupini delujemo priznani strokovnjaki iz različnih področij podzemne biologije, ki se ukvarjamo z raziskovanjem razširjenosti in pestrosti organizmov, njihove ekologije, morfoloških in vedenjskih posebnosti, kot tudi evolucijskih procesov, ki so to pestrost oblikovali. Vsa ta dognanja pa so pomembna tudi za boljše razumevanje in oblikovanje strategij za uspešnejše varovanje podzemnih okolij in izjemne biodiverzitete v njem.

Skupina za speleobiologijo Univerze v Ljubljani nadaljuje dolgo tradicijo speleobiologije v Sloveniji. Ta znanstvena disciplina se je pojavila leta 1832 s prvim znanstvenim opisom jamskega organizma, hrošča drobnovratnika Leptodirus hochenwartii (Schmidt, 1832).

Večina podzemnih vrst je endemitov majhnega območja in zato predstavlja izziv za ekološke in evolucijske raziskave ter ohranjanje in varovanje. V Sloveniji je bogato in raznoliko podzemno živalstvo neprecenljiv del naše nacionalne naravne dediščine. Skupaj s svojim edinstvenim življenjskim prostorom ga je vredno raziskovati in ščititi. 


Več informacij o našem delu in člankih lahko preberete na tej povezavi (stran je v angleščini): https://www.subbio.net